Po uroczystym otwarciu dnia 27 lutego 2015, w kolejnym dniu, 2 marca br. podczas spotkania członków i sympatyków Klubu Dyskusyjnego, oficjalnie udostępniono Izbę Tradycji mieszkańcom. 

Izba Tradycji Ziemi Witaszyckiej jest dostępna dla zwiedzających, w godzinach otwarcia Filii Biblioteki w Witaszycach. Serdecznie i gorąco zapraszamy!

W piątek 27 lutego 2015r. w Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin miało miejsce uroczyste otwarcie Izby Tradycji Ziemi Witaszyckiej. To nowa inicjatywa, która może się przyczynić do głębszego poznania historii miejscowości oraz zintegrować lokalne środowisko.

Na spotkaniu Prezes stowarzyszenia p. Aleksander Szczepański przybliżył zebranym historię powstawania Izby Tradycji. To wiele lat starań członków Stowarzyszenia i Klubu Dyskusyjnego. W swoim wystąpieniu nawiązał do słów śp. pana Mieczysława Waszaka, założyciela, a jednocześnie wieloletniego Prezesa  Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc: „Nie można  zapominać o historii Witaszyc, należy ją kultywować i przekazywać następnym pokoleniom”. Zaproszeni goście, członkowie klubu dyskusyjnego i sympatycy stowarzyszenia otrzymali publikację M. Waszaka pt. "Dzieje Witaszyc"

  Jeśli chcesz pomóc w otwarciu 25 lutego 2014 r.  Izby Tradycji Witaszyc przyjdź do Biblioteki Publicznej w Witaszycach lub skontaktuj się z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc.

 Twoja wizyta i ofiarność umożliwi, by wpisać Twoją, często bezcenną, pamiątkę do rejestru przedmiotów zabytkowych mieszkańców Witaszyc i okolicy. Pozwoli to na prezentowanie ich w wystawach okolicznościowych prezentujących Naszą miejscowość, ale przede wszystkim mieszkańców.