W piątek 27 lutego 2015r. w Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin miało miejsce uroczyste otwarcie Izby Tradycji Ziemi Witaszyckiej. To nowa inicjatywa, która może się przyczynić do głębszego poznania historii miejscowości oraz zintegrować lokalne środowisko.

Na spotkaniu Prezes stowarzyszenia p. Aleksander Szczepański przybliżył zebranym historię powstawania Izby Tradycji. To wiele lat starań członków Stowarzyszenia i Klubu Dyskusyjnego. W swoim wystąpieniu nawiązał do słów śp. pana Mieczysława Waszaka, założyciela, a jednocześnie wieloletniego Prezesa  Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc: „Nie można  zapominać o historii Witaszyc, należy ją kultywować i przekazywać następnym pokoleniom”. Zaproszeni goście, członkowie klubu dyskusyjnego i sympatycy stowarzyszenia otrzymali publikację M. Waszaka pt. "Dzieje Witaszyc"

Przemawiając, pan A.Szczepański wspomniał o zorganizowanej w 2009 roku, w witaszyckiej bibliotece wystawie fotograficznej, dokumentującej historię miejscowości, której uwieńczeniem było wydanie w roku 2013 albumu ”Witaszyce w dawnej fotografii”. Izba Tradycji powstała po wieloletnich staraniach przyjaciół  i sympatyków, a przede wszystkim dzięki przychylności wielu zaangażowanych osób: Agnieszki Borkiewicz, Stefana Osiałkowskiego, Sebastiana Pluty, a w szczególności Wiesława Kulinskiego i Tadeusza Polanowskiego.

W dalszej części spotkania, Wiceprezes Stowarzyszenia Ryszard Jacek wręczył podziękowania  osobom , które poprzez swoje osobiste zaangażowanie, wsparcie finansowe i materialne, przyczyniły się do powstania  muzeum. Goście wysłuchali też prelekcji pani Ilony Kaczmarek z Muzeum Regionalnego w Jarocinie o nieznanej dotychczas historii Witaszyc. Podsumowaniem spotkania była możliwość zwiedzania Witaszyckiej Izby Tradycji.

Wśród zaproszonych na otwarcie gości byli:
•    ks. Prałat Stanisław Szymański – proboszcz Parafii pw. NMP w Witaszycach
•    pan Mikołaj Szymczak – Wicestarosta Powiatu Jarocińskiego
•    pan Karol Matuszak – Przewodniczący Rady Powiatu Jarocińskiego
•    pana Stefan Osiałkowski – Prezes Gminnej Spółdzielni w Jarocinie
•    pani Anna Waszak