Jeśli chcesz pomóc w otwarciu 25 lutego 2014 r.  Izby Tradycji Witaszyc przyjdź do Biblioteki Publicznej w Witaszycach lub skontaktuj się z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc.

 Twoja wizyta i ofiarność umożliwi, by wpisać Twoją, często bezcenną, pamiątkę do rejestru przedmiotów zabytkowych mieszkańców Witaszyc i okolicy. Pozwoli to na prezentowanie ich w wystawach okolicznościowych prezentujących Naszą miejscowość, ale przede wszystkim mieszkańców.