Po uroczystym otwarciu dnia 27 lutego 2015, w kolejnym dniu, 2 marca br. podczas spotkania członków i sympatyków Klubu Dyskusyjnego, oficjalnie udostępniono Izbę Tradycji mieszkańcom. 

Izba Tradycji Ziemi Witaszyckiej jest dostępna dla zwiedzających, w godzinach otwarcia Filii Biblioteki w Witaszycach. Serdecznie i gorąco zapraszamy!