Zarząd

Prezes - Aniela Kuberka
Wiceprezes - Ryszard Jacek
Sekretarz - Przemysław Hendler
Skarbnik - Jerzy Baranowski
Członkowie - Sylwia Wyduba Drańczuk, Roman Fic

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Jan Tyczewski
Sekretarz - Gabriela Kaźmierczak
członek - Grzegorz Kasprowiak

Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Jarosław Łukasiewicz
Wiceprzewodniczący - Rafał Trybek
Sekretarz - Maria Baranowska