W wyborach, które nastąpiły 14.03.2014 wybrano władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

Zarząd
Prezes - Aleksander Szczepański
Wiceprezes - Ryszard Jacek
Sekretarz - Przemysław Hendler
Skarbnik - Jerzy Baranowski
Członkowie - Sylwia Wyduba Drańczuk, Tadeusz Kuberka, Roman Fic

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Jan Tyczewski
Sekretarz - Gabriela Kaźmierczak
członek - Grzegorz Kasprowiak

Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Jarosław Łukasiewicz
Wiceprzewodniczący - Rafał Trybek
Sekretarz - Maria Baranowska