Ballada o Witaszycach
na mel. piosenki "Ej przeleciał ptaszek"

Powiał ciepły wietrzyk
Nad grodem rodzinnym
I poniósł piosenkę
W świata dal
Poniósł ją nad Polskę
Ziemię ukochaną
Ponad łąki lasy łan

Leć moja piosenko
Zanieś ją daleko
Zanieś wszystkim tę radosną nutę
W Witaszycach miło, błogo jest.

Złączeni jednością
Braterską miłością
Chcemy nadal w życie iść
Piękno naszej ziemi
Rodzinnej kochanej sławić
chcemy w każdy dzień

Niech się złączą dłonie
W jeden krąg braterski
Niechaj świeci nam dobroci blask
Niechaj świat się dowie
Jak nam tu jest miło
Jak radośnie płyną nasze dni

 

Gostyń - Święta Góra dnia 20.10.2005r.
Ks. Tadeusz Nagel, Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

 

Radosna Piosenka

na mel. piosenki "Słonko"

Rozśpiewał się nasz drogi gród
Ziemia w posadach cała drży
Kiedy piosenką sławię cię
Witaszyce rodzinne me

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w kr
ąg
Jak miło płyn
ą wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

Tu słowo drogie każde jest
Gdy nim dzielimy wszystkich tu
Tutaj piosenka wiosn
ą lśni
Młodości powracają dni

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w kr
ąg
Jak miło płyn
ą wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

Nasz zespół ziemi drogiej nam
Wysławia ojców naszych wciąż
O nich wspomnienia stale są
Uczą nas wszystkich dobrze żyć

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w kr
ąg
Jak miło płyn
ą wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

Niechaj na zawsze przyjaźń serc
Utrwala wszystkie szare dni
Dla innych słońcem chcemy być
Do końca życia naszych chwil

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w krąg
Jak miło płyną wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

 

Gostyń - Święta Góra dnia 20.10.2005r.
Ks. Tadeusz Nagel, Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

 

 

Piosenka o Witaszycach

na mel. piosenki "Zabrałaś serce moje"

Nad wioską mą kochaną
Jesienny wieje wiatr
Z nim płyn
ą me wspomnienia
Z dziecięcych błogich lat

Powraca młodość moja
Ciepły rodzinny dom
I oczy drogiej Matki
Jak gwiazdy jasne lśni
ą

To były szczęśliwe chwile
Wśród kochaj
ących serc
Przyjaciół miłe dłonie
Ł
ączyły serca nam

Bóg, honor i Ojczyzna
To był codzienny chleb
Szkoła, kościół nas ł
ączyły
W jeden serdeczny kr
ąg.

Gostyń - Święta Góra dnia 20.10.2005r.
Ks. Tadeusz Nagel, Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc