Radosna Piosenka

na mel. piosenki "Słonko"

Rozśpiewał się nasz drogi gród
Ziemia w posadach cała drży
Kiedy piosenką sławię cię
Witaszyce rodzinne me

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w kr
ąg
Jak miło płyn
ą wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

Tu słowo drogie każde jest
Gdy nim dzielimy wszystkich tu
Tutaj piosenka wiosn
ą lśni
Młodości powracają dni

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w kr
ąg
Jak miło płyn
ą wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

Nasz zespół ziemi drogiej nam
Wysławia ojców naszych wciąż
O nich wspomnienia stale są
Uczą nas wszystkich dobrze żyć

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w kr
ąg
Jak miło płyn
ą wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

Niechaj na zawsze przyjaźń serc
Utrwala wszystkie szare dni
Dla innych słońcem chcemy być
Do końca życia naszych chwil

Niech leci pieśń Niech płynie w dal
I opowiada wszystkim w krąg
Jak miło płyną wszystkie dni
Kiedy zbieramy społem się

 

Gostyń - Święta Góra dnia 20.10.2005r.
Ks. Tadeusz Nagel, Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc