Piosenka o Witaszycach

na mel. piosenki "Zabrałaś serce moje"

Nad wioską mą kochaną
Jesienny wieje wiatr
Z nim płyn
ą me wspomnienia
Z dziecięcych błogich lat

Powraca młodość moja
Ciepły rodzinny dom
I oczy drogiej Matki
Jak gwiazdy jasne lśni
ą

To były szczęśliwe chwile
Wśród kochaj
ących serc
Przyjaciół miłe dłonie
Ł
ączyły serca nam

Bóg, honor i Ojczyzna
To był codzienny chleb
Szkoła, kościół nas ł
ączyły
W jeden serdeczny kr
ąg.

Gostyń - Święta Góra dnia 20.10.2005r.
Ks. Tadeusz Nagel, Honorowy Członek Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc