Zachęcamy wszystkich Internautów do czytania postów Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc:

https://www.facebook.com/pg/StowarzyszenienaRzeczWitaszyc/posts/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Facebook_logo_%28square%29.png/240px-Facebook_logo_%28square%29.png

Znajdują się tam bogato ilustrowane informacje o bieżącej działalności, odnotowywane są wydarzenia, a co najważniejsze istnieje możliwość żywej interaktywnej wymiany komentarzy, polubień i udostępnień. Tak jak aktywnie żyje nasza internetowa społeczność.

W dniu 21 lutego 2019 w Filii Biblioteki Publicznej w Witaszycach uczestnicy projektów i Klubu Dyskusyjnego wysłuchali pogadanki z zakresu ochrony i promocji zdrowia nt." Wpływ trybu życia na zdrowie". Fachowa, ciekawa forma prelekcji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Pogadankę wygłosiła Pani Elżbieta Gościniak z miejscowego NZPOZ "Wita-Med". Na zakończenie uczestnicy otrzymali materiały z zakresu ochrony zdrowia.

Dziękujemy serdecznie!

Z uwagi na zainteresowanie przedstawionym tematem, zostaną zorganizowane kolejne pogadanki. Dziękujemy też pracownicom Biblioteki za przygotowanie organizacyjne prelekcji.

W dniu 2 lutego 2019 r. w Zespole Szkół w Witaszycach odbył się VI Memoriał im. Mieczysława Waszaka w halowej piłce nożnej. Organizatorem memoriału było Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, Rada Sołecka oraz Zespół Szkół w Witaszycach.

Fotograficzną relację z imprezy zamieszczamy w naszej Galerii.

Zapraszamy na VI Memoriał im. Mieczysława Waszaka w Halowej Piłce Nożnej, który zastanie przeprowadzony  w dniu 2 lutego 2019r. Sportową imprezę organizują: Zespół Szkół w Witaszycach w Witaszycach, Rada Sołecka w Witaszycach, Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, Witaszycki Klub Sportowy WKS Witaszyce przy współdziałaniu Rady Sołeckiej Witaszyce.

Informacje dostępne są w dziale Dokumenty.

Z a w i a d o m i e n i e

Stowarzyszenie na Recz Witaszyc zawiadamia, że przystępuje do realizacji projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia – organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych:
1) „Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie – VII edycja”,
2) „Seniorze nie bądź sam”.
Projekty zostały dofinansowane ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Treść zawiadomienia jest też dostępna w postaci pliku PDF oraz opublikowana na Facebooku - zapraszamy do lektury.

Podkategorie