Zapraszamy na VI Memoriał im. Mieczysława Waszaka w Halowej Piłce Nożnej, który zastanie przeprowadzony  w dniu 2 lutego 2019r. Sportową imprezę organizują: Zespół Szkół w Witaszycach w Witaszycach, Rada Sołecka w Witaszycach, Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, Witaszycki Klub Sportowy WKS Witaszyce przy współdziałaniu Rady Sołeckiej Witaszyce.

Informacje dostępne są w dziale Dokumenty.

Z a w i a d o m i e n i e

Stowarzyszenie na Recz Witaszyc zawiadamia, że przystępuje do realizacji projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia – organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych:
1) „Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie – VII edycja”,
2) „Seniorze nie bądź sam”.
Projekty zostały dofinansowane ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Treść zawiadomienia jest też dostępna w postaci pliku PDF oraz opublikowana na Facebooku - zapraszamy do lektury.

W dniu 27 grudnia 2018 roku, mieszkańcy Witaszyc oddali hołd bohaterom walk o niepodległą Polskę. W setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego zgromadzili się przy pomniku bohaterów na Skwerze Kazimierza Barwickiego, zapalili znicze, odśpiewali hymn Polski.

Następnie uczestniczyli w akcie dekoracji grobów powstańców Walentego Koleckiego i Bolesława Wąchalskiego krzyżami "Wielkopolski Krzyż Powstańczy". Inicjatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, wyrażając tym samym pamięć o patriotycznych postawach przodków walczących o niepodległą Polskę.

Fotografie z tego wydarzenia zamieszczamy w naszej Galerii.

W tegorocznym konkursie "Piękne Witaszyce" wyróżnienia otrzymali Państwo: Zofia i Gerard Kulińscy, Elżbieta i Marcin Pierzchalscy, Bożena i Marian Matysiakowie, Alicja i Jarosław Kwiatkowscy.
Gratulacje, nagrody i dyplomy wręczyli laureatom Ryszard Jacek, Przemysław Hendler i Jerzy Baranowski.

Fotografie zamieszczamy w naszej Galerii.

Jubileusz 15 - lecia Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc

Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc w dniu 9 grudnia 2003 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.  8 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 15-lecia działalności.

Zapraszamy do przeglądania profilu Stowarzyszenia na Facebooku.


Uroczystość otworzyła Aniela Kuberka – prezes zarządu, która przywitała członków i gości oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

Podkategorie