W dniu 17 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc w "Pałacu Witaszyce" wygłoszona została przez Pana Tomasza Klauzę pogadanka nt. "Wiosna Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim" z okazji 170 rocznicy Wiosny Ludów, Zjazdu Witaszyckiego i spotkania gen. L. Mierosławskiego z gen. K. Willinsenem w 1848 roku w witaszyckim dworku.

Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy spotkania złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem ofiar w walce o niepodległą Polskę oraz odśpiewali „Rotę”. Druhowie OSP w Witaszycach pełnili wartę honorową. Zwiedzono też dworek, w którym odbył się zjazd, a obecnie mieści się Muzeum Wojen Napoleońskich. Wydarzenie to kolejne oddanie hołdu ofiarom wojny i walk powstańczych, w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Fotografie z obydwu wydarzeń zamieszczamy w naszej Galerii