Z a w i a d o m i e n i e

Stowarzyszenie na Recz Witaszyc zawiadamia, że przystępuje do realizacji projektów w zakresie ochrony i promocji zdrowia – organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia wśród osób starszych:
1) „Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie – VII edycja”,
2) „Seniorze nie bądź sam”.
Projekty zostały dofinansowane ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie.

Treść zawiadomienia jest też dostępna w postaci pliku PDF oraz opublikowana na Facebooku - zapraszamy do lektury.