W dniu 2 lutego 2019 r. w Zespole Szkół w Witaszycach odbył się VI Memoriał im. Mieczysława Waszaka w halowej piłce nożnej. Organizatorem memoriału było Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, Rada Sołecka oraz Zespół Szkół w Witaszycach.

Fotograficzną relację z imprezy zamieszczamy w naszej Galerii.

W memoriale wzięło udział 5 zespołów piłkarskich dziecięcych: GKS Żerków, SPARTA Kotlin, ANTONIO Jarocin, TERMINATORZY Witaszyce, WKS Witaszyce oraz 5 zespołów dorosłych z Witaszyc: TEAM CHODOROWSKI, ABSTYNENCI, GRAJKI Z BAJKI, ECO – INSTAL i DRUŻYNA ZEGARA.

Turniej koordynował i otwarcia dokonał Wiceprezes Stowarzyszenia – Ryszard Jacek, który powitał zaproszonych gości, zawodników, trenerów oraz kibiców i życzył rozgrywającym sportowej, „fair play” rywalizacji. W imprezie uczestniczył I Zastępca Burmistrza Jarocina Bartosz Walczak. Mecze rozgrywane były zgodnie z regulaminem „każdy z każdym”. Zawody sędziowali: Jacek Kucharzak, Tomasz Kosiński i Dariusz Śmigielski. Każdy z zawodników otrzymał pakiet żywnościowy (kanapka i woda).

Wyniki rozgrywek zespołów dziecięcych:
I miejsce – GKS Żerków,
II miejsce – SPARTA Kotlin,
III miejsce – TERMINATORZY,
IV miejsce – WKS Witaszyce,
V miejsce ANTONIO - Jarocin.
Najlepszy bramkarz – Jakub Wojciechowski,
Najlepszy strzelec – Kacper Styś,
Najlepszy zawodnik – Jakub Ekert.

Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy, a zawodnicy medale i słodkie upominki, które wręczyli sołtys Witaszyc, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, Tomasz Kosiński – nauczyciel Zespołu Szkół w Witaszycach. Wyróżniono również najmłodszego zawodnika Mikołaja Kurzawę, dla którego nagrodę ufundował Tadeusz Kuberka.

Wyniki rozgrywek zespołów dorosłych:

I miejsce –TEAM CHODOROWSKI,
II miejsce – ECO – INSTAL,
III miejsce – GRAJKI Z BAJKI,
IV miejsce- ABSTYNENCI,
V miejsce DRUŻYNA ZEGARA.
Najlepszy bramkarz – Marcin Cierniak,
Najlepszy strzelec – Patryk Wegner,
Najlepszy zawodnik – Krzysztof Wyduba.

Zespoły nagrodzone zostały pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi oraz statuetkami. Nagrody wręczyli – Pani Dyrektor Krystyna Jarecka - przedstawiciel Martin Bauer Polska Spółka z o.o., członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys, Prezes WKS. Impreza sportowa sfinansowana została ze środków Gminy Jarocin, Martin Bauer Polska Sp. z o.o., Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, Banku Spółdzielczego w Jarocinie oraz Zespołu Szkół w Witaszycach.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawny i czysto sportowy przebieg imprezy.