W dniu 21 lutego 2019 w Filii Biblioteki Publicznej w Witaszycach uczestnicy projektów i Klubu Dyskusyjnego wysłuchali pogadanki z zakresu ochrony i promocji zdrowia nt." Wpływ trybu życia na zdrowie". Fachowa, ciekawa forma prelekcji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Pogadankę wygłosiła Pani Elżbieta Gościniak z miejscowego NZPOZ "Wita-Med". Na zakończenie uczestnicy otrzymali materiały z zakresu ochrony zdrowia.

Dziękujemy serdecznie!

Z uwagi na zainteresowanie przedstawionym tematem, zostaną zorganizowane kolejne pogadanki. Dziękujemy też pracownicom Biblioteki za przygotowanie organizacyjne prelekcji.