niedziela 20 maj 2018

 Dnia 16 maja 2015 r. odbyła się w impreza sportowa „Polska Biega”- Bieg Ulicami Witaszyc. Uczestniczyło w niej ponad 500 osób, w tym 275 zawodników . Najmłodszy uczestnik biegu miał 16 miesięcy.

Bogaty zestaw fotografii z tej imprezy zamieszczamy w naszej Galerii.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, a współorganizatorami: Sołectwo Witaszyce, Gimnazjum w Witaszycach, Szkoła Podstawowa  w Witaszycach. Patronat  honorowy objął  Burmistrz Jarocina i Starosta Jarociński.

Po powitaniu zawodników, ich rodzin i gości, życzenia sportowej rywalizacji złożyli Starosta Jarociński – Bartosz Walczak, dyrektor Gimnazjum w Witaszycach – Sylwia Wyduba-Drańczuk oraz ks. Prałat Stanisław Szymański – proboszcz Parafii w Witaszycach. Biegi  przeprowadzono na różnych dystansach, wg  grup wiekowych uczestników, odrębnie dla dziewcząt  i chłopców. Bieg główny 3 km skierowany został do młodzieży gimnazjalnej i osób dorosłych, a marsz nordic walking dla młodzików i seniorów. W głównym biegu na 3 km wraz z młodzieżą gimnazjalną wystartował  nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Zaworski oraz Przemysław Masłowski - radny  Rady Miejskiej w Jarocinie. Natomiast w marszu nordic walking  udział wzięli: Tadeusz Kuberka – radny Rady Miejskiej i Agnieszka Borkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin. Uczestników biegu pilotował entuzjasta jazdy rowerowej, cyklista Jarosław Szymkowiak, który na rowerze zwiedził ciekawe zakątki w całej Polsce oraz w sąsiednich krajach. Biegi na wszystkich dystansach  przebiegały bez zakłóceń,  w przyjaznej atmosferze, w zdrowej rywalizacji sportowej. Uczestnicy pierwszych trzech miejsc otrzymali medale, dyplomy i nagrody. Najmłodsi uczestnicy obdarowani zostali upominkami. Uczestnikom biegu towarzyszyli i kibicowali rodzice, opiekunowie oraz mieszkańcy Witaszyc. Po przebiegnięciu mety, zawodnicy otrzymali napój, słodycze i owoce. Ponadto mogli skosztować  grochówki przygotowanej przez Restaurację Podmiejską w Witaszycach oraz gzik z pyrą serwowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mieszkowa.

Dzięki wsparciu sponsorów, w ramach loterii numerów startowych nagrodzono 83 uczestników imprezy.

Organizatora wspomagała w pracy  bardzo liczba grupa młodzieży gimnazjalnej oraz wolontariusze: w zakresie opieki medycznej, zabezpieczenia bezpieczeństwa w tracie biegów i na boisku, wydawania zestawów startowych, podawania posiłków, sprzątania obiektów. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, uczestniczyły w niej całe rodziny, przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

Impreza   zrealizowana została w ramach zadania publicznego ze środków Urzędu Miejskiego w Jarocinie oraz wsparcia od sponsorów.