piątek 17 sierpień 2018

Tradycją stało się już, że z inicjatywy Gimnazjum w Witaszycach, Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc, WKS Witaszyce oraz Rady Sołeckiej Witaszyce, przeprowadzony zastanie w dniu 16 stycznia 2016 r. kolejny – III Memoriał im. Mieczysława Waszaka w Halowej Piłce Nożnej.

Zapraszamy do udziału w imprezie - informacje dostępne są w dziale Dokumenty.