W piątek 26 marca 2015r. odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc. W zebraniu uczestniczyło 32 członków, z których większość bierze aktywny  udział w życiu Stowarzyszenia. Fotorelacja z Walnego w naszej Galerii.

Przyjęty plan pracy Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc na już rok 2016 jest dostępny w dziale Dokumenty lub do bezpośredniego otwarcia klikając tutaj.

Po powitaniu i przedstawieniu porządku obrad, wybrano przewodniczącego zebrania – Ryszarda Jacka  i sekretarza – Przemysława Hendlera. Prezes Aleksander Szczepański przedstawił sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za 2015r.  Następnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego p. Jarek Łukasiewicz  przedstawił sprawozdanie za 2015r. a po nim przewodniczący komisji p. Jan Tyczewski odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Członkowie stowarzyszenia,  po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, udzielili absolutorium Zarządowi.
W następnej kolejności prezes przedstawił propozycję planu pracy stowarzyszenia na 2016 r., a wiceprezes Ryszard Jacek wręczył legitymacje  członkowskie dziesięciu nowo przyjętym członkom. Po wolnych głosach i wnioskach przewodniczący zamknął zebranie.