W piątek, 24 marca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc. W zebraniu uczestniczyło 55 członków, z których większość bierze aktywny  udział w życiu Stowarzyszenia. Fotorelacja z Walnego w naszej Galerii.

Przyjęty plan pracy Stowarzyszenia na Rzecz Witaszyc na rok 2017 jest dostępny w dziale Dokumenty lub do bezpośredniego otwarcia klikając tutaj.

Po powitaniu i przedstawieniu porządku obrad, wybrano przewodniczącego zebrania – Ryszarda Jacka  i sekretarza – Przemysława Hendlera.
Prezes Aleksander Szczepański przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.  Następnie przewodniczący Sądu Koleżeńskiego p. Jarosław Łukasiewicz  przedstawił sprawozdanie za 2016 r. a po nim p. Jan Tyczewski przedstawił sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej. Członkowie Stowarzyszenia,  po zapoznaniu się z sprawozdaniami i krótkiej dyskusji  udzielili absolutorium Zarządowi. Kolejnym punktem zebrania były wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Następnie prezes przedstawił propozycję planu pracy Stowarzyszenia na 2017 r., a wiceprezes Ryszard Jacek wręczył legitymacje nowo przyjętym członkom.
Po wolnych głosach i wnioskach przewodniczący zamknął zebranie.