W sobotę 10 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc, Sołectwo Witaszyce i Zespól Szkół w Witaszycach  zorganizuje IX edycje „Bieg ulicami Witaszyc”, która ma zmobilizować do aktywności fizycznej młodszych i starszych biegaczy. Start do biegu godzina 1100, boisko szkolne Zespołu Szkół w Witaszycach,  ul. Szkolna 1a.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału, a wcześniej do zapoznania się z Regulaminem Biegu 2017, który zamieszczamy w dziale Dokumenty.