Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc ogłasza nabór uczestników do projektu „Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie”.

Jest to już VI edycja działań, w ramach których będzie można aktywnie działając podnieść swoją sprawną fizyczną, intelektualną a przy okazji rozwinąć kompetencje społeczne.

Zapraszamy serdecznie!

Stowarzyszenie na Rzecz Witaszyc zawiadamia, że w roku 2018 w ramach projektu „Żyjmy zdrowiej Panie, Panowie – VI edycja”, dofinansowanego ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie oraz wpłat odbiorców realizowane będą następujące zadania:
- gimnastyka ruchowa kobiet,
- zajęcia na siłowniach zewnętrznych,
- zajęcia na basenie dla mężczyzn seniorów,
- zajęcia gimnastyczne terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych,
- wyjazd na termy do Uniejowa,
- prelekcja prozdrowotna -  aktywność fizyczna a zdrowie,
- prelekcja nt. dieta nie tylko dla seniorów,
- warsztaty "Sposób na nudę" wykorzystanie potencjału twórczego
  uczestników projektu,            
- pogadanka prozdrowotna „Zapobieganie  odrzuceniom społecznym,   
  opanowania lęku, pozytywnego postrzegania wieku senioralnego”,
- trening tańca towarzyskiego,
- pikniki  integracyjne, gry i zabawy sprawnościowe,  ognisko,
- wieczór andrzejkowy.


Zajęcia gimnastyczne w miesiącu styczniu, lutym oraz marcu w każdy poniedziałek i środę o godz. 17. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Witaszycach (z przerwą w okresie wakacji zimowych).
Zajęcia na basenie w każdy czwartek o godz. 19. w Jarocin – Sport, pierwsze zajęcia w czwartek 18 stycznia 2018 r.
Terminy kolejnych zajęć podane zostaną w okresie późniejszym.


Bliższych informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 784 550 263; 503 898 717.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w projekcie.

Zarząd Stowarzyszenia